بسم اللّه
سه شنبه 2 مرداد 1403

دریافت آثار نمایشگاه دومین سوگواره طریق الحسین(ع) با کیفیت بالا و قابل چاپ

1395/11/16

علاقمندان می توانند پوسترهای نمایشگاه دومین سوگواره رسانه ای طریق الحسین(علیه السلام) را با کیفیت اصلی و قابل چاپ از طریق سایت سوگواره دریافت نمایند.

برای مشاهده اثر در اندازه بزرگتر، روی آن کلیک کنید و برای دریافت فایل پوستر با اندازه اصلی و قابل چاپ (50x70 cm,300 DPI) روی عبارت «دریافت اندازه اصلی» کلیک کنید.

 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
   ArbaeenPortal.com_2th_fest_ Exhibition_1394
دریافت اندازه اصلی
 

 

نظرات

مهدی عربی (1395/12/09) سلام آثار واقعا شبیه به هم بود ولی این سوال مطرح می شه داوری به چه صورت بوده که با وجود شباهت زیاد بعضی از آثار فقط برخی از آثار انتخاب شده نوع گزینش عکسها را عنوان کنید
مهدیه مظفری (1395/11/25) بسم الله
سلام علیکم
ممنون بابت قراردادن این فایل ها...