بسم اللّه
سه شنبه 9 آذر 1400

زمانبندی سوگواره

 فراخوان و دریافت آثار: 1 آذر 95 همزمان با اربعین حسینی

 آخرین مهلت ارسال آثار: 15 دی ماه 95

تمدید مهلت ارسال آثار: 15 دی 95  لغایت 30 دی 95

 داوری و اعلام کاندیداهای بخش های مختلف: اسفندماه 95

 اختتامیه و برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده:  همزمان با ایام اربعین 96


نظرات