بسم اللّه
چهارشنبه 12 مهر 1402

نرو،نروجان خواهر

1394/09/26
ای نور چشم مادر بعد خداپناه آخر نرو،نروجان خواهر نرو،نروخان خواهر زیر سمان است اکبر با قبای خونی نماز باطل است آخر نرو،نرو جان خواهر نرو،نروجان خواهر گل تو گشته پرپر سپهر گشته احمر نرو،نروجان خواهر نرو،نروجان خواهر روی خاک فتاده دست حیدر معنی ندارد دگر بارایم خیبر نرو،نروجان خواهر نرو،نروجان خواهر تومیروی جانم همی رود دنبال دمی رود قرآن به روی نیزه ای رود از سر غربت به آغوش نصرانی رود کلماتش از فتنه شیطان آواره شوند دیوان از این غم دیوانه و سوی میخانه شوند نرو،نروجان خواهر نرو،نرو جان خواهر هاجر بیهوده دنبال سراب میگردد کز غم تو عالم همه آب شود ای که شمس دور سرت میگردد گر تو روی زینبت خانه خراب میگردد نرو،نروجان خواهر نرو،نرو خان خواهر چو قبز مادرم گم کنم تورا بیکفن یابم خودگم کنم بیا و رحمی ای برادر نزن زخم بیش بر دل خواهر نرو،نرو جان خواهر نرو،نروجان خواهر
اطلاعات اثر
کد QR اثر
عنوان اثرنرو،نروجان خواهر
هنرمندعمادالدین ربانی
ارسال شده در1394/09/26
تگ ها

نظرات