بسم اللّه
سه شنبه 2 مرداد 1403

ارتباط با ما

برای تماس با دبیرخانه سوگواره بین المللی طریق الحسین(علیه السلام) از نشانی های زیر استفاده نمایید:

رایانامه: info@arbaeenportal.com
نمابر: 32355712-071

دبیرخانه شیراز
خیابان 7تیر، کوچه 8، ساختمان برین، طبقه 4، کد پستی 7134756158
تلفن: 32356315-071


دبیرخانه تهران

خیابان بهشتی، خیابان شهید علی اکبری، مجتمع امام خمینی (زه)، واحد 304، کد پستی 1576653517
تلفن: 88176004-021