بسم اللّه
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1403

آیا قاتلان امام حسین(ع) از شیعیان بوده اند؟ آیا پیروان اهل‌بیت و شیعیان به عهد خود در دعوت از امام حسین (ع) پایبند نبودند؟

این سخن نادرست و اشتباهی است چراکه در زمان دعوت اباعبدالله تعداد شیعیان کوفه بسیار ناچیز بود و بقیه افراد دعوت‌کننده را غیر پیروان مکتب اهل‌بیت تشکیل می‌دادند. کوفه نسبت به مکه و مدینه تعداد شیعیان بیشتری در زمان قیام امام حسین (ع) داشت اما باز نسبت به ساکنان کوفه جمعیت بسیار اقلیتی بود. در مکه و مدینه تعداد شیعیان قابل ذکر حتی با تقریبی از درصد نبود اما در کوفه این آمار به حدود نیم‌ تا یک درصد می‌رسید بنابراین باز تعداد شیعیان در شهر کوفه نسبت به سایرین بسیار ناچیز بود. از 18 هزار نامه دعوت به امام تنها سهم کوچکی متعلق به شیعیان بوده است . اکثریت دعوت‌کنندگان را کسانی که به ولایت ائمه اعتقاد نداشتند و به طور عمده با انگیزه کسب منافع نوشته بودند تشکیل می‌دادند که در نهایت نیز در واقعه کربلا نظیر سنان و خولی حضور داشتند. قریب به اتفاق شیعیانی هم که جزو امضاکنندگان این نامه دعوت بودند پس از ماجرای هانی و ابن زیاد یا در زندان بودند و یا امکان و فرصت ظاهر شدن نیافتند و تنها از این طیف افرادی نظیر مسلم بن اوسجع، عابس و حبیب‌بن مظاهر موفق به فرار از کوفه و ملحق شدن به سپاه امام حسین (ع) شدند.

نظرات