بسم اللّه
چهارشنبه 7 مهر 1400

کتاب «بازگشت - نگاهي به مبحث رجعت»

کتاب بازگشت - نگاهی به مبحث رجعت

با حسين تا مهدي (عليهم السلام)

نويسنده : سيدمجتبي حسيني
ناشر : کتاب نيستان
تعداد صفحات : 186صفحه

واژه بازگشت همان برگردان فارسي «رجعت» است. بحث رجعت از معارف و اعتقادات والا و ارزشمند شيعه سرچشمه مي‌گيرد که معصومين عليهم السلام در موارد متعددي با اشاره به آن، بارقه اميد را در دل شيعيان مخلص انداخته و به معرفي ويژگي‌هاي ايشان پرداخته‌اند. چنان‌چه امام صادق مي‌فرمايند: «از ما نيست کسي که ايمان به رجعت ما ندارد.» گرچه کمتر عالم شيعي را مي‌توان يافت که در لزوم و اثبات رجعت بحث نکرده باشد؛ اما در سال‌هاي اخير کمتر به اين موضوع پرداخته شده و اين مهم از دسترس شيعيان – به ويژه فارسي زبانان –به دور مانده است. کتاب بازگشت، برگرفته از يک دهه سخنراني سيد مجتبي حسيني است که با استناد و استدلال قرآني و روايي تجزيه و تحليل شده است. مجلس اول، زمينه مقدمات بحث را فراهم مي‌سازد نمونه‌هايي از بازگشت را در قرآن کريم بر مي‌شمارد. در مجلس دوم، آيات قرآني مرتبط با موضوع يک به يک مورد تدقيق قرار مي‌گيرد. مجلس سوم جايي است که نويسنده در آن از منظر علوم جديد (به ويژه روان‌شناسي و جامعه‌شناسي) به مقوله ثواب و عقاب مي‌نگرد و به ريشه‌يابي ضرورت رجعت مي‌پردازد. مجلس چهارم و پنجم هم‌چنان در فضاي آياتي از قرآن کريم که به موضوع مورد بحث مربوط مي‌شود، مي‌گذرد. در مجلس ششم به ويژگي‌هاي اهل رجعت (کساني که در زمان رجعت به دنيا باز مي‌گردند) پرداخته مي‌شود. سه مجلس بعدي نيز به رابطه رجعت، قيامت و شهادت مي‌پردازد. پايان‌بخش کتاب، دعوتي است که از خوانندگان براي «رجعتي شدن» مي‌شود تا خود شاهد اين واقعه بزرگ و ديدني تاريخ بشريت باشند...


نظرات