بسم اللّه
3 Dec 2022
Picture
Details
general.info-qr
Titleفدای لب تشنه ات ای پسر فاطمه
Authorسید کمال بخشایش
Post on1395/11/01
Descriptionآب حیات منست خاک سر کوی دوست - گر دو جهان خرمیست ما و غم روی دوست
general.info-tags
Download

Comments