بسم اللّه
22 May 2024
Picture
Details
general.info-qr
Titleگام بگذار چنین در ره عشق
Authorمهدی طاهری آرا
Post on1394/10/21
Descriptionیکی از ملزومات برای رسیدن به امام حسین (ع) و حسینی شدن، مبارزه با استکبار است.
general.info-tags #پیاده_روی_اربعین #طریق_الحسین
Download

Comments

جواد (1394/10/21) بسیار خوب