بسم اللّه
22 May 2024
Picture
Details
general.info-qr
Titleپنجمین سرو سرخ
Authorشهرزاد ارحمی پور
Post on1394/10/14
Descriptionپنج سرو استعاره ای است از پنج تن . امام حسین در مرکز آنها به عنوان محوریت موضوع، با سروی سرخ، یادآور واقعه ی عاشورا و ایستادگی ها و مقاومت ها است.
general.info-tags #طریق_الحسین
Download

Comments

جواد (1394/10/18) ساده با مفهومی عمیق . عالیست