بسم اللّه
22 May 2024
Picture
Details
general.info-qr
Titleپیام های عاشورا
Authorجواد یوسفی
Post on1394/10/13
Descriptionتقابل حق علیه باطل .ویژگی های شخصیتی امام حسین در رویاروی با تیر های دشمن . درس های ایستادگی مقاومت و جانبازی که سرلوحه امت های اسلامی گردید
general.info-tags #طریق_الحسین
Download

Comments