بسم اللّه
24 Apr 2024
Picture
Details
general.info-qr
Titleاقلیت
Authorsajjad naderipoor
Post on1394/10/10
Descriptionعاشورا درس میدهد که جبهه دشمن با همه توانایی های ظاهری بسیار آسیب پذیر است
general.info-tags #پیاده_روی_اربعین
Download

Comments

جواد (1394/10/18) زیبا و هنری .