بسم اللّه
24 Apr 2024
Picture
Details
general.info-qr
Titleراه مسقیم
Authorعلی اصغر مرعشیان جو
Post on1394/10/07
Descriptionدرآخرالزمان که آدم روی چندراه هامی ماند،امام حسین(ع) چراغ راه خوبی است.
general.info-tags #پیاده_روی_اربعین
Download

Comments

جواد (1394/10/18) عالی