بسم اللّه
24 Apr 2024
Picture
Details
general.info-qr
Titleموکب مختار ثقفی
Authorفاطمه زهرا کاظمی کرانی
Category
Post on1394/10/19
Descriptionموکب مختار ثقفی در مسیر پیاده روی اربعین
general.info-tags #پیاده_روی_اربعین #طریق_الحسین #مبلغ_اربعین_شویم
Download

Comments