بسم اللّه
28 Mar 2023
Picture
Details
general.info-qr
Titleظهر عاشورا
Authorمحمد فاضل فروتنی
Category
Post on1394/10/16
Descriptionمحمد فاضل فروتنی 7 ساله از خراسان جنوبی - بیرجند - کانون فرهنگی هنری بیت العباس (علیه السلام)
general.info-tags #طریق_الحسین
Download

Comments

مدافع حرم (1394/10/17) نقاشی زیبایی کشیدی آفرین و احسنت