بسم اللّه
18 Jun 2021
Picture
Details
general.info-qr
Titleحرم امام حسین
Authorمحیا محیط آبادی
Category
Post on1395/10/29
Descriptionبه سوی حرم با استفاده از مداد رنگی و کلاژ
general.info-tags #طریق_الحسین #مبلغ_اربعین_شویم #پیاده_روی_اربعین #اربعین_95 معرفی_جایگاه_امام_حسین(ع) امنیت_زوار حواشی_جذاب_اربعین_حسینی
Download

Comments