بسم اللّه
18 Jun 2021
Picture
Details
general.info-qr
Titleظهر عاشورا
Authorدنیا اسکندرزاده
Category
Post on1395/10/15
Descriptionاین اثر اشاره به درد و رنج حضرت زینت و رقیه در مواجهه با شهادت امام حسین (ع) دارد...
general.info-tags #طریق_الحسین معرفی_جایگاه_امام_حسین(ع)
Download

Comments