بسم اللّه
18 Jun 2021
Picture
Details
general.info-qr
Titleخورشید بالای نیزه ها
Authorامین یوسفی
Category
Post on1395/10/14
Descriptionبه تصویر کشیدن سر مبلرک امام حسین بر روی نیزه ها که با مقوا و کاغذ های رنگی اجرا شده است
general.info-tags #طریق_الحسین #مبلغ_اربعین_شویم معرفی_جایگاه_امام_حسین(ع)
Download

Comments