بسم اللّه
18 Jun 2021
Picture
Details
general.info-qr
Titleما رایت الا جمیلا
Authorامین یوسفی
Category
Post on1395/10/14
Descriptionجمله زیبای زینب من به جز زیبایی چیزی ندیدم با مقوا های رنگی و مداد رنگی کار شده است
general.info-tags #طریق_الحسین #جریان_سازی معرفی_جایگاه_امام_حسین(ع) مبارزه_با_استکبار مهدویت_ظهور بیداری_اسلامی
Download

Comments