بسم اللّه
18 Jun 2021
Picture
Details
general.info-qr
Titleظهر عاشورا در کربلا
Authorامین یوسفی
Category
Post on1395/10/14
Descriptionنقاشی با مداد رنگی
general.info-tags #طریق_الحسین #جریان_سازی معرفی_جایگاه_امام_حسین(ع) بیداری_اسلامی
Download

Comments