بسم اللّه
3 Dec 2022
Picture
Details
general.info-qr
Titleپیاده روی اربعین وپذیرایی
Authorفاطمه رحیمی
Category
Post on1395/10/10
Descriptionدخترکی بدون خستگی درحال پذیرایی از زائران اباعبدالله (ع) می باشد.
general.info-tags #طریق_الحسین #پیاده_روی_اربعین #اربعین_95 بیداری_اسلامی تشکر از مهمان نوازی و کرامت موکب داران حسینی
Download

Comments