بسم اللّه
18 Jun 2021
Picture
Details
general.info-qr
Titleمن و خیمه(تعزیه عروسکی)
Authorمنیره سادات حسینی امامی
Category
Post on1395/09/30
Descriptionعروسک انگشتی شخصیت های کربلا مناسب برای آموزش مفاهیم مذهبی به کودکان
general.info-tags
Download

Comments