بسم اللّه
30 Nov 2021
Video
general.loading
Details
general.info-qr
Titleرستاخیز یک ملت
Authorمحمدرضا بحرانی
Category
Post on1395/11/01
Descriptionاین مستند شور و شوق شیعیان را در زیارت اربعین به تصویر میکشد
general.info-tags #طریق_الحسین #پیاده_روی_اربعین #اربعین_95 حضور_ملیت_ها_و_مذاهب تشکر از مهمان نوازی و کرامت موکب داران حسینی
Download

Comments