بسم اللّه
30 Nov 2021
Video
general.loading
Details
general.info-qr
Titlesaghaye adab
Authorمحمد رضا فرزادمهر
Category
Post on1395/11/01
Descriptionنماهنگی پیرامون شور و عشق مثال زدنی مردم در بزرگداشت حضرت ابوالفضل العباس (ع)
general.info-tags #طریق_الحسین #جریان_سازی معرفی_جایگاه_امام_حسین(ع) مساجد_حسینیه-ها
Download

Comments