بسم اللّه
30 Nov 2021
Video
general.loading
Details
general.info-qr
Titleچله داغ حسین فاطمه(ع)
Authorمژگان ورمزیار
Category
Post on1395/11/01
Descriptionگروه سرود مشهدی در کربلا
general.info-tags #طریق_الحسین #مبلغ_اربعین_شویم #پیاده_روی_اربعین #اربعین_95 #جریان_سازی معرفی_جایگاه_امام_حسین(ع) بیداری_اسلامی حواشی_جذاب_اربعین_حسینی
Download

Comments