بسم اللّه
16 Jun 2024
Video
general.loading
Details
general.info-qr
Titleخادم دیروز شهید امروز
Authorوحید مهدی زاده
Category
Post on1395/10/10
Descriptionخادم فرهنگی سالهای گذشته در اربعین نجف-کربلا شهید امسال مدافع حرم در سوریه هست
general.info-tags #طریق_الحسین #مبلغ_اربعین_شویم #پیاده_روی_اربعین #جریان_سازی مبارزه_با_استکبار امنیت_زوار بیداری_اسلامی حواشی_جذاب_اربعین_حسینی تشکر از مهمان نوازی و کرامت موکب داران حسینی
Download

Comments