بسم اللّه
16 Jun 2024
Video
general.loading
Details
general.info-qr
Titleبا کاروان حسین (ع)
Authorوحید مهدی زاده
Category
Post on1395/10/10
Descriptionحضور پر شور کودکان و نوجوانان در پیاده روی بزرگ اربعین حسینی (ع)
general.info-tags #طریق_الحسین #مبلغ_اربعین_شویم #پیاده_روی_اربعین #جریان_سازی امنیت_زوار حواشی_جذاب_اربعین_حسینی
Download

Comments