بسم اللّه
16 Jun 2024
Video
general.loading
Details
general.info-qr
Titleپرچم زیبا
Authorسید علی شهرستانی زاده
Category
Post on1395/10/10
Descriptionدِلـت که هوای بـ ـابـ ـا را بکند دیـگر نـه کـربـلا مـی خواهی نـه عـاشـورا فقط چـشمانــــت خـرابـه شـام مـی بـیـند و دخـتـری کـه آرام بـ ـابـ ـا را نـ ـاز مـی کـرد... راستی قرار نیســــت بیایی ؟ مدت هــــاست که بــــرای آمـــدنت اســــــفند دود کــــرده ایم ...بـ ـابـ ـا
general.info-tags #طریق_الحسین #مبلغ_اربعین_شویم #پیاده_روی_اربعین #اربعین_95 #جریان_سازی معرفی_جایگاه_امام_حسین(ع) حضور_ملیت_ها_و_مذاهب مبارزه_با_استکبار امنیت_زوار مهدویت_ظهور بیداری_اسلامی اقامه_نماز مساجد_حسینیه-ها حواشی_جذاب_اربعین_حسینی تشکر از مهمان نوازی و کرامت موکب داران حسینی
Download

Comments