بسم اللّه
24 Apr 2024
Video
general.loading
Details
general.info-qr
Titleبررسی تحلیلی پیاده روی اربعین
Authorعلی دلیری گل
Category
Post on1394/10/12
Descriptionاین مستند به بررسی پیام های پیاده روی اربعین و استقبال مذاهب اسلام و سایر ادیان از آن و همچنین بازتاب این حرکت عظیم فرهنگی در دنیا پرداخته است
general.info-tags #پیاده_روی_اربعین
Download

Comments