بسم اللّه
28 Mar 2023
Video
general.loading
Details
general.info-qr
Titlejazebeh
Authorمحمدحسين كريم نيا
Category
Post on1394/10/05
Descriptionرا ه حسين راه نماز.زائراني كه در پياده روي اربعين و در حركتي نمادين به سمت كربلا در حركتند.در نهايت همان پا ها در كنار هم و در صف نماز جماعت مي ايستند. راه حسين راه نمازاست.
general.info-tags #طریق_الحسین
Download

Comments