بسم اللّه
التصویر
معلومات الاثر
general.info-qr
العنوانزنان در اربعین95
المؤلفمژگان ورمزیار
تصنیف الاثر
المشارکة فی1395/09/07
ملاحظات الاثرامام خمینی: همراهی و مشارکت فعالانه زنان در نهضت، پیروزی اسلام را بیمه کرد.
general.info-tags #طریق_الحسین #مبلغ_اربعین_شویم #پیاده_روی_اربعین #اربعین_95 #جریان_سازی حواشی_جذاب_اربعین_حسینی
تحمیل

ألآراء