بسم اللّه
التصویر
معلومات الاثر
general.info-qr
العنوانمسجده مسلم
المؤلفایمان فتحی
تصنیف الاثر
المشارکة فی1394/10/30
ملاحظات الاثربا صفا...
general.info-tags
تحمیل

ألآراء

ت (1394/12/02) یه عکس معمولی !همین ....کجاش هنریه !؟؟؟؟لطفا سلیقه هارا پایین نگه ندارید....کمی خلاقیت ....زاویه دید....رنگ ....حس ....پیام ....ترکیب بندی معمولی ....چشم اینقدر که به زن سمت راست میره (بخاطر وزن بصری سنگین ...)اولویت اول شده !
محمود (1394/11/04) خیلی زیباس خوش به سعادتت...