بسم اللّه

یا شهید

‎2 Dec 2016

شب هم سیاه پوش غم توست یاحسین...
بر روی دوش او علم توست یاحسین...

ما جیره خوار و بنده ی این خانواده ایم...
این سفره ها پر از کرم توست یاحسین...

در اربعین، ضریح تو پر نور تر شده...
اینجا بهشت، یا حرم توست یاحسین؟

بیش و کمت برای تمام جهان یکی است...
عالم گدای بیش و کم توست یا حسین...

شعرم دوباره آینه ی دشت کربلاست...
حتی قلم، فقط، قلم توست یاحسین...

 
 
علی رفیعی وردنجانی

معلومات الاثر
general.info-qr
العنوانیا شهید
المؤلفعلی رفیعی
المشارکة فی1395/09/12
general.info-tags #طریق_الحسین #مبلغ_اربعین_شویم #پیاده_روی_اربعین #اربعین_95 #جریان_سازی معرفی_جایگاه_امام_حسین(ع)

ألآراء